Nyheder

Vandingsregler 2018 

Der er som en prøve tilladt for lige husnumre på lige datoer og for ulige husnumre på ulige datoer at vande med håndført slange kl. 20.00 - 21.00.

Det er FORBUDT at vande med sprinkler / spreder.
Du må heller ikke fylde din havepool, dog er det tilladt at fylde børnebassin.
Det er naturligvis tilladt at vande med vandkande.
 
Overtrædelse af vandingsregler straffes med bøde jf. punkt 15.1 i regulativet (kan medføre politianmeldelse). 
 
God sommer,

Snoldelev Vandværk

Opdateret d. 23. maj 2018

 

Hold øje med dit vandforbrug

Det er en god idé at holde øje med dit vandforbrug ved at aflæse måleren fx hver måned for at undgå vandspild. Som en tommelfingerregel kan du regne med, at gennemsnitsforbruget pr. år for helårshuse er ca. 120 m3 og pr person ca. 45 m3.

 
Læs de seneste indlæg under nyheder. 

Kontakt Information:

Drift/driftforstyrrelse: 
Jens Andreasen - Mobil: 40 47 55 73
 
Administration:
Svend Gideon - Tlf. 46 19 12 11
Træffes kun Mandag - Torsdag kl. 8:30 - 16:00
og Fredag kl. 8:30-12:00.

Vand

Orienter dig altid om vandkvaliteten under fanebladet Drift - Vandanalyser
 
             Seneste analyserapport 
 
 
Husk altid at kontrollere dit vandforbrug: 

Hvad siger loven

Vigtigt!
 
 
Læs mere på DANVA    
 
Snoldelev Vandværk c/o Jens Andreasen | CVR: 50705315 | Mosevænget 7, Snoldelev, 4621 Gadstrup