Information / Vandværker

Boringer

I Danmark findes ca. 2500 vandværker, som skønnes at have 8-9.000 boringer.

De 107 største vandværker er medlemmer af Danva, disse leverer vand til ca. 60 % af befolkningen. Ca. 2.050 mindre vandværker er samlet i Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) og leverer vand til ca. 40 % af danskerne.

Hvert år lukkes over 100 vandboringer pga. pesticidrester i vandet.

Vandværkerne vil forbyde afgrøder i en ny 25 meter beskyttelseszone. 

En ny undersøgelse foretaget af Geus – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – viser, at der fra 1999-2008 er lukket 1273 boringer, hvor der er fundet pesticider. I halvdelen af boringerne lå pesticid-koncentrationen over den tilladte grænseværdi. Den årlige statusrapport fra Geus, der blev fremlagt i maj viste pesticider i næsten 40 % af boringerne, grænseværdierne var overskredet med i 11 % af boringerne.

(Uddrag af artikel i Jyllands-Posten 15. juli 2010)

Snoldelev Vandværk c/o Jens Andreasen | CVR: 50705315 | Mosevænget 7, Snoldelev, 4621 Gadstrup