Drift / Vandets Hårdhed

Hårdhedsgrad

Drikkevandets hårdhed bør ligge mellem 5° og 30° dH.

 Ved vandets hårdhed forstås dets indhold af calcium og magnesium udtrykt i "hårdhedsgrader" (°dH). Vandets hårdhed karakteriseres normalt efter nedenstående tabel:
 

TOTAL HÅRDHEDSGRAD

BETEGNELSE

0° - 4°

meget blødt

4° - 8°

blødt

8° - 12°

middelhårdt

12° - 18°

temmelig hårdt

18° - 30°

hårdt

over 30°

meget hårdt

Den totale hårdhed deles op i "forbigående" (temporære) hårdhed og den "blivende" hårdhed. Betegnelsen "forbigående" hårdhed skyldes, at man kan få vandets hårdhed nedsat ved kogning, idet en del af vandets calciumindhold udfældes som kedelsten (calciumkarbonat).

Hårdt vand er mindre egnet til vask og rengøring, fordi vandets indhold af calcium og magnesium nedsætter sæbe og andre rengøringsmidlers vaske evne. Jo lavere hårdhedsgraden er, jo mindre sæbe eller rengøringsmiddel skal der anvendes. Det er vigtigt at kende vandets hårdhedsgrad for at kunne dosere korrekt. Følg derfor altid den anbefalede dosering på vaskepulverpakker i forhold til vandets hårdhed. På denne måde bruges mindst muligt vaskepulver, dette gavner jo samtidig vort miljø.

Ved opvaskemaskiner er det ligeledes vigtigt at indstille disse efter vandets hårdhed, så mængden af salt og afspændingsmiddel doseres korrekt.

Blødt vand med en forbigående hårdhed mindre end 3 - 4° dH, tærer varmforzinket stål, og giver "rødt vand" i hanerne (særligt varmtvandshanen), selvom vandets jernindhold er fjernet.

 
Vor Hårdhedsgrad er 19 
Snoldelev Vandværk c/o Jens Andreasen | CVR: 50705315 | Mosevænget 7, Snoldelev, 4621 Gadstrup