Vandværket / Arkiv / Arkiv 2016

Arkiv 2016

Arkiveringsdato 07-02-2016
 
Husk at aflæse vandmåler

senest den 31-12.2015

Glædelig Jul!  

Det er nu tid til den årlige aflæsning af vandmåleren. Målerkort er sendt ud.
Såfremt vi ikke har aflæsnings tallet senest 3. januar 2016, vil der blive foranstaltet aflæsning fra Vandværkets side, der vil blive opkævet et gebyr på kr. 500,00 jvf. vort takstblad. DER VIL IKKE VÆRE MULIGHED FOR AT EFTERANMELDE SIT FORBRUG
 
Igen i år findes følgende muligheder for at meddele vandværket sit aflæsnings tal:
1) Målerkort med aflæsningen afleveres direkte i postkassen hos Svend Gideon, Snoldelev Bygade 14

2) Målerkort med aflæsningen (skal være fremme senest 3. januar 2016) fremsendes med post til Snoldelev Vandværk, co. Svend Gideon, Snoldelev Bygade 14, Snoldelev, 4621 Gadstrup


3) Tryk på linket, og indtast aflæsningen direkte: Snoldelev Vandværk indtast brugernavn og adgangskoden, som fremgår af målerkortet

4) Ring til vores tast selv-service på tlf. 87 391 392. Følg anvisningen og indtast Kontrolnr., som fremgår af målerkortet 

 Brug vand med omtanke! 

Vandingsforbud som tidligere år - er gældende for 2015 
Snoldelev Vandværk c/o Jens Andreasen | CVR: 50705315 | Mosevænget 7, Snoldelev, 4621 Gadstrup