Vandværket / Arkiv / Arkiv 2015

Arkiv 2015

Arkiveringsdato: 12.12.2015
 
Vigtig information
 
Roskilde Forsyning har fremsendt brev ang. aflæsning af vandmåler til beregning af spildevand.Der skal ses bort fra dette brev. Snoldelev Vandværk har indgået aftale med Roskilde Forsyning således, at der kun modtages ét måleraflæsnings kort - fra Snoldelev Vandværk. Dette fremsendes medio december 2015. Snoldelev Vandværk indberetter de aflæste tal til Roskilde Forsyning som det er gjort foregående år. 
 
Arkiveringsdato: 12.11.2015
 
Vandværket har nu fået udskiftet de 2 defekte filtre, samt afsluttet en mindre ombygning.

Roskilde kommune har givet tilladelse til boring 3. I første omgang er der tale om en prøveboring. Boringen foretages på marken ved Sandhøjsvej for enden af Kildevænget. Godkendelsen er sat i høring, som tager 4 uger, såfremt der ikke kommer indsigelser, kan arbejdes begyndes om ca. 4-6 uger. Det skulle gerne ende med en ny fast boring.

Bestyrelsen går en spændende tid i møde. 
 
Arkiveringsdato: 23.08.2015
 
Udskiftning af filtre foregår efter planen

Afslutning vises på denne side!


Vi udskifter filtre i perioden 4. maj - 22. maj 2015
Der henstilles til alle forbrugere om at spare på
vandet, så alle har vand til husholdningsbrug.

I udskiftningsperioden kører vandværket på nedsat ydelse.


 
Arkiveringsdato: 27.03.2015
 
Generalforsamlig
afholdes
26. marts 2015 kl. 19:30
i
Sognegården  
 
 
Arkiveringsdato: 07.01.2015
 
Godt Nytår!

Aflæsning af vandmåler for 2014 
 
Aflæs vandmåleren senest 31. december 2014
 
Det er nu tid til den årlige aflæsning af vandmåleren. Målerkort er sendt ud.
 
Såfremt vi ikke har aflæsnings tallet senest 3. januar 2015, vil der blive foranstaltet aflæsning fra Vandværkets side, der vil blive opkævet et gebyr på kr. 500,00 jvf. vort takstblad. DER VIL IKKE VÆRE MULIGHED FOR AT EFTERANMELDE SIT FORBRUG

Igen i år findes følgende muligheder for at meddele vandværket sit aflæsnings tal: 
1) Målerkort med aflæsningen afleveres direkte i postkassen hos Svend Gideon, Snoldelev Bygade 14
 
2) Målerkort med aflæsningen (skal være fremme senest 3. januar 2015) fremsendes med post til Snoldelev Vandværk, co. Svend Gideon, Snoldelev Bygade 14, Snoldelev, 4621 Gadstrup
 
3) Tryk på linket, og indtast aflæsningen direkte: Snoldelev Vandværk indtast brugernavn og adgangskoden, som fremgår af målerkortet
 
4) Ring til vores tast selv-service på tlf. 87 391 392. Følg anvisningen og indtast Kontrolnr., som fremgår af målerkortet 
Snoldelev Vandværk c/o Jens Andreasen | CVR: 50705315 | Mosevænget 7, Snoldelev, 4621 Gadstrup