Vandværket / Arkiv / Arkiv 2014

Arkiv 2014

Arkiveringsdato: 20.10.2014
 
Beskæring

Beplantningen på vandværksgrunden er blevet beskåret.
Fremover vil denne blive vedligeholdt i den nedskårne højde.  
 
Arkiveringsdato: 23.10.2014
 
VANDINGSFORBUD
 
I grunden er vandet godt. Brug det derfor med omtanke !!!!!
Dette indebærer at al vanding og andet vandspild er forbudt. Du må derfor ikke vande med håndført slange og sprinkler eller fylde din HAVEPOOL, uanset størrelse.
Eneste tilladte vanding er med vandkande. Overtrædelse af ovennævnte vil medføre en afgift på kr. 1.000,- excl. moms jf vort takstblad.
Alle ønskes en god sommer.  
 
 
Arkiveringsdato: 27.07.2014 
 
                                Vigtig information!

Bestyrelsen har på sit møde den 13. maj 2014 vedtaget at installere klakknuseren permanent. Den har nu været opsat på prøve siden 14. april 2014. Mere end 80 % af de modtagne returskemaer var meget positive. Der er ikke modtaget negative kommentarer.
 
 
Arkiveringsdato: 23.05.2014
 
 
Vigtig information pr. 08.04.2014!
 
Renoveringen af boring 2 er nu afsluttet. Flowet i boringen er væsentlig nedsat i forhold til oprindeligt. Bestyrelsen arbejder videre i samarbejde med Roskilde Forsyning og Roskilde Kommune vedr. en ny boring. Mandag den 14. april 2014 vil kalkknuseren være installeret, nærmere information uddeles med spørgeskema, bestyrelsen ønsker feed back efter prøveperiodens udløb på 2-3 uger. Tak på forhånd. - læs nærmere her
 
 
 
Arkiveringsdato: 08.04.2014
 
Vigtig information pr. 06.03.2014!
 
Vandværket kører i øjeblikket kun med 1 pumpe, da den ene boring er under reparation. Reparationen forventes at ville foregå de næste 10 dage. Bestyrelsen henstiller derfor medlemmerne til at vise ekstra sparehensyn i reparationsperioden. På forhånd tak.  
 
 
 
Arkiveringsdato: 26.03.2014
 
Generalforsamlig afholdes
19. marts 2014 kl. 19:30
i
Sognegården 
Bestyrelsen vil komme med forslag om etablering af kalkknuser på vandværket
Læs nærmere her
Etableringsomkostning er ca. DKK 200.000,-
Du kan allerede læse mere ved at gå på opdagelse under linket  www.amtech.dk eller i leverandør links
- Husk at sætte kryds i din kalender!
 
 
 
Arkiveringsdato: 05.01.2014
 

Aflæsning af vandmåler for 2013

Aflæs vandmåleren senest 31. december 2013

Det er nu tid til den årlige aflæsning af vandmåleren. Målerkort sendes ud 14-15. december 2013.

Såfremt vi ikke har aflæsnings tallet senest 2. januar 2014, vil der blive foranstaltet aflæsning fra Vandværkets side, der vil blive opkævet et gebyr på kr. 500,00 jvf. vort takstblad. DER VIL IKKE VÆRE MULIGHED FOR AT EFTERANMELDE SIT FORBRUG

Igen i år findes følgende muligheder for at meddele vandværket sit aflæsnings tal:

1) Målerkort med aflæsningen afleveres direkte i postkassen hos Svend Gideon, Snoldelev Bygade 14

2) Målerkort med aflæsningen (skal være fremme senest 2. januar 2014) fremsendes med post til Snoldelev Vandværk, co. Svend Gideon, Snoldelev Bygade 14, Snoldelev, 4621 Gadstrup

3) Tryk på linket, og indtast aflæsningen direkte: Snoldelev Vandværk indtast brugernavn og adgangskoden, som fremgår af målerkortet

4) Ring til vores tast selv-service på tlf. 87 391 392. Følg anvisningen og indtast Kontrolnr., som fremgår af målerkortet   

Snoldelev Vandværk c/o Jens Andreasen | CVR: 50705315 | Mosevænget 7, Snoldelev, 4621 Gadstrup