Vandværket / Arkiv / Arkiv 2013

Tidligere indlæg 2013

Arkiveringsdato: 12.12.2013

TOTALT VANDINGSFORBUD

I grunden er vandet godt. Brug det derfor med omtanke !!!!!

Dette indebærer at al vanding og andet vandspild er forbudt. Du må derfor ikke vande med hånd ført slange og sprinkler eller fylde din HAVEPOOL, uanset størrelse.  

Eneste tilladte vanding er med vandkande. Overtrædelse af ovennævnte vil medføre en afgift på kr. 1.000,- excl. moms jf vort takstblad. 

 
 
 
 
Arkiveringsdato: 27.07.2013
 
VIGTIG MEDDELELSE!
 
Der vil IKKE blive lukket for vandet den 4. april som tidligere annonceret. Teknisk fejl er opstået hos vor leverandør. 
 
 
Generalforsamlig blev afholdt 20. marts 2013 kl. 19:30
i
Sognegården
 
Arkiveringsdato: 10.07.2013
 

TOTALT VANDINGSFORBUD

I grunden er vandet godt. Brug det derfor med omtanke !!!!!

Dette indebærer at al vanding og andet vandspild er forbudt. Du må derfor ikke vande med hånd ført slange og sprinkler eller fylde din HAVEPOOL, uanset størrelse.  

Eneste tilladte vanding er med vandkande. 

Overtrædelse af ovennævnte vil medføre en afgift på kr. 1.000,- excl. moms jf vort takstblad. 

Vandværkets kontaktpersoner: 

Hverdag 8.30 - 16.00

Svend Gideon

Tlf:         46 19 12 11

Aften & Weekend

Jens Andreasen

Tlf:         46 19 07 40

Hjælp med at begrænse vandforbruget og tjek din måler løbende for at konstatere om du bruger unormalt meget vand – feks. et løbende toilet.
 
 
 
Arkiveringsdato: 04.04.2013
 
 
VIGTIG MEDDELELSE!
 
Der vil IKKE blive lukket for vandet den 4. april som tidligere annonceret. Teknisk fejl er opstået hos vor leverandør. 
 
VANDINGSFORBUD: se her
 
 
 
Arkiveringsdato: 03.04.2013
 
  
  Lukning af vandforsyningen
Der skal foretages nødvendige reparationer på vandværket, derfor vil der blive lukket for vandet:

Torsdag den 4. april 2013 - ca. kl. 8.30 – 16.00

NB! Undgå at starte vaskemaskinen/opvaskemaskine i omtalte periode.I perioden efter genåbningen kan der forekomme grums i vandet. Lad vandet løbe til det bliver klart igen.

 
 
 
Arkiveringsdato: 22.03.2013
 
Generalforsamlig afholdes
20. marts 2013 kl. 19:30
i
Sognegården
 
 
 
Arkiveringsdato: 24.02.2013
 
 
Indberetning for aflæsning af vandmåler vedr. 2012 er afsluttet!
 
Af tekniske årsager er der for 2012 ikke udsendt 2. á conto opkrævning for vand. Derfor blev denne ikke opkrævet i september 2012. Til gengæld udsendes slutopkrævning for 2012 samt ny á conto for 1. halvår 2013 med betaling senest den 10. februar 2013. Dette betyder alt andet lige, at opkrævningen den 10. februar 2013 vil være ca.100% højere end man er vant til – svarende til den manglende á conto opkrævning i september 2012.
 
Opmærksomheden henledes til følgende:
Ca. 10 % af andelshaverne har ikke afleveret deres målertal, disse er derfor blevet skønnet. De bliver yderligere pålagt et gebyr på 100,00 kr. på næste regning, som skal betales senest den 10. februar 2013.
 
 
Arkiveringsdato: 06.01.2013

Aflæsning af vandmåler for 2012

Aflæs vandmåleren senest 31. december 2012
Det er nu tid til den årlige aflæsning af vandmåleren. Målerkort sendes ud ca. 15. december 2012.
 
Af tekniske årsager er der for indeværende år (2012) ikke udsendt 2. á conto opkrævning for vand. Derfor blev denne ikke opkrævet i september 2012. Til gengæld udsendes slutopkrævning for 2012 samt ny á conto for 1. halvår 2013 med betaling senest den 10. februar 2013. Dette betyder alt andet lige, at opkrævningen den 10. februar 2013 vil være ca. 50% højere end man er vant til – svarende til den manglende á conto opkrævning i september 2012.

Såfremt vi ikke har aflæsnings tallet senest 3. januar 2013, vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 100,00 jvf. vort takstblad, skønsmæssigt forbrug vil derfor blive foretaget. DER VIL IKKE VÆRE MULIGHED FOR AT EFTERANMELDE SIT FORBRUG. Roskilde Kommune skal bruge aflæsningerne primo januar 2013. Perioden fra den 3. januar bruges til skønsmæssige indberetninger på andelshavere, som ikke har overholdt tidsfristen.

I år findes følgende muligheder for at meddele vandværket sit aflæsnings tal:

1) Målerkort med aflæsningen afleveres direkte i postkassen hos Svend Gideon, Snoldelev Bygade 14

2) Målerkort med aflæsningen (skal være fremme senest 3. januar 2013) fremsendes med post til Snoldelev Vandværk, co. Svend Gideon, Snoldelev Bygade 14, Snoldelev, 4621 Gadstrup

3) Tryk på linket, og indtast aflæsningen direkte: Snoldelev Vandværk indtast brugernavn og adgangskoden, som fremgår af målerkortet

4) Ring til vores tast selv-service på tlf. 87 391 392. Følg anvisningen og indtast Kontrolnr., som fremgår af målerkortet

5) Benyt mobil App´en på målerkortet og følg anvisningerne

 
Snoldelev Vandværk c/o Jens Andreasen | CVR: 50705315 | Mosevænget 7, Snoldelev, 4621 Gadstrup