Vandværket / Arkiv / Arkiv 2012

Tidligere indlæg 2012

  
Arkiveringsdato: 31.12.2012
 
Årsafregninger er udsendt, husk sidste indbetalingsfrist den 10. april 2012
 
 
Arkiveringsdato: 15.11.2012
 
TOTALT VANDINGSFORBUD fra 1. april
 
 
Dette indebærer at al vanding og andet vandspild er forbudt. Der må ikke vandes med håndført slange, sprinkler eller opfyldning af pool, uanset størrelse.
Der må kun vandes med vandkande.
Overtrædelse medfører en afgift på kr. 1.000,- eksl. moms jf. vort takstblad
Se bilag: Vandingsforbud
 
 
 
Arkiveringsdato: 09.03.2012
Generalforsamling afholdes 8. marts 2012 i Sognegården kl. 19:30
 
Arkiveringsdato: 11.01.2012

Aflæs vandmåleren senest 2. januar 2012

Det er nu tid til den årlige aflæsning af vandmåleren. Målerkort er sendt ud.

Såfremt vi ikke har aflæsnings tallet senest 2. januar 2012, vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 100,00 jvf. vort takstblad, skønsmæssigt forbrug vil derfor blive foretaget. DER VIL IKKE VÆRE MULIGHED FOR AT EFTERANMELDE SIT FORBRUG. Roskilde Kommune skal bruge aflæsningerne primo januar 2012. Perioden fra den 2. januar bruges til skønsmæssige indberetninger på andelshavere, som ikke har overholdt tidsfristen.

I år findes følgende muligheder for at meddele vandværket sit aflæsnings tal:

1) Målerkort med aflæsningen afleveres direkte i postkassen hos Svend Gideon, Snoldelev Bygade 14

2) Målerkort med aflæsningen (skal være fremme senest 2. januar 2012) fremsendes med post til Snoldelev Vandværk, co. Svend Gideon, Snoldelev Bygade 14, Snoldelev, 4621 Gadstrup

3) Tryk på linket, og indtast aflæsningen direkte: Snoldelev Vandværk indtast brugernavn og adgangskoden, som fremgår af målerkortet

4) Ring til vores tast selv-service på tlf. 87 391 392. Følg anvisningen og indtast Kontrolnr., som fremgår af målerkortet

5) Benyt mobil App´en på målerkortet og følg anvisningerne

Alle andelshavere ønskes
 
Godt Nytår!
 
Snoldelev Vandværk c/o Jens Andreasen | CVR: 50705315 | Mosevænget 7, Snoldelev, 4621 Gadstrup