Vandværket / Arkiv / Arkiv 2010

Tidligere indlæg 2010

Arkiveringsdato: 16.11.2010
  
Vi ønsker VELKOMMEN til vore nye andelshavere fra:
  
Forsyningsselskabet i Hastrup  
 
 
Arkiveringsdato: 16.11.2010
 
Orientering om udskiftning af vandmålere i uge 46 - 2010. 
 
 

Snoldelev Vandværk skal i henhold til gældende lov udskifte alle målere i år. 

Måleren vil blive udskiftet med en anden måler uden omkostning for Dem, såfremt Deres måler er forskriftsmæssigt installeret, hvilket blandt andet vil sige, at afspærringsventiler før og efter måleren er funktionelle samt, at VVS installatøren uhindret kan komme til.

Såfremt Deres vandinstallation ikke er forskriftsmæssigt korrekt installeret, skal udskiftning af såvel installationen som evt. følgevirkninger ske uden omkostninger for VVS installatøren eller for vandværket. 

Det bliver VVS firmaet Finn Olsen A/S, der skal udføre udskiftningen, og De bedes kontakte VVS firmaet på tlf.: 46 18 57 90 for at aftale et tidspunkt i uge 45 - 2010. 

Det er planlagt, at udskiftningen skal ske i uge 46 – 2010, (det vil sige fra den 15. november til og med den 19. november 2010), i tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 16.00 på alle hverdage.

 Vi håber, at der kan være nogen hjemme, eller at der kan træffes aftale om, at nøglen anbringes på et nærmere aftalt sted, således at arbejdet kan udføres uden unødige forsinkelser. Selve udskiftningen påregnes at ville vare ca. 30 minutter. 
Vi beklager, at vi er nødt til at påføre Dem denne ulempe, men håber, at De er enig i formålet, der er at sikre, at afregning af vandforbruget sker på betryggende og ensartede vilkår for alle.
 
Arkiveringsdato: 08.11.2010 
 
TOTALT VANDINGSFORBUD  
 
Dette indebærer at al vanding og andet vandspild er forbudt. Der må ikke vandes med håndført slange, sprinkler eller opfyldning af pool, uanset størrelse.
Der må kun vandes med vandkande.
 
Overtrædelse medfører en afgift på kr. 1.000,- eksl. moms jf. vort takstblad
 
Arkiveringsdato: 04.09.2010
 
 Indbydelse
 
Vort Vandværk, Kildevænget 10, afholder åbent hus:
 
Lørdag den 4. september kl. 14:00-16:00
 
Det er ca. 14 år siden vi afholdt åbent hus for vore andelshavere, der er i den mellemliggende tid kommet nye andelshavere til, samt Hastrup bliver optaget i Snoldelev Vandværk. Bestyrelsen vil derfor gerne fremvise vort moderne Vandværk til alle interesserede andelshavere.  

Du/I har mulighed for at stille spørgsmål om alle vandværkets funktioner.

Der bydes på ”smagsprøver” af vort dejlige vand, eller nogle af de andre forfriskninger. 

Velmødt og på gensyn. 

Bestyrelsen

Arkiveringsdato: 27.08.2010
 
Vigtigt!

Bestyrelsen har de sidste par dage desværre konstateret, at det daglige forbrug ligger 40-50 % over normalen. Værket kører automatisk hvilket betyder nedlukning, når den udpumpede mængde er større end den mængde, som pumpes ind i værket. Sker dette kan der forekomme mangel på vand 1-3 timer. Før vandværket kontaktes i disse tilfælde, henstiller bestyrelsen til, at man taler med sin nabo eller genbo, som måske er årsag til dette overforbrug. Kurverne fortæller, at der vandes meget om aftenen selvom dette er forbudt. 

Vi ønsker alle rent og godt drikke/husholdningsvand hele sommeren.

Alle Andelshavere og deres familie ønskes en rigtig god, lang og dejlig sommer.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen  
 
 
Arkiveringsdato: 17.08.2010
  
Snoldelev Vandværk har nu fået egen hjemmeside

Bestyrelsen ønsker vore andelshavere velkommen i den ”nye tidsalder”. Vi håber, alle brugere af hjemmesiden finder den nyttig og til stor hjælp for at få nærmere information om vort Vandværk.

Siden er under opbygning. Har du en ide eller en information, som du synes mangler, så benyt vor kontaktformular – uden din hjælp – kan vi kun informere om det, vi finder af interesse.

Snoldelev Vandværk c/o Jens Andreasen | CVR: 50705315 | Mosevænget 7, Snoldelev, 4621 Gadstrup