Nyheder

Snoldelev Vandværk har fået analyseret vort drikkevand for "Desphenyl – Chloridazon", som er det pesticid, som er fundet i mange boringer i Danmark, samt har haft meget bevågenhed i TV, Radio samt den skrevne presse.

Vi kan informere andelshaverne, at resultatet af analysen for dette pesticid er: kan ikke måles.  Se analyserapporten.

 

Hold øje med dit vandforbrug

Det er en god idé at holde øje med dit vandforbrug ved at aflæse måleren fx hver måned for at undgå vandspild. Som en tommelfingerregel kan du regne med, at gennemsnitsforbruget pr. år for helårshuse er ca. 120 m3 og pr person ca. 45 m3.

 
Læs de seneste indlæg under nyheder. 

Kontakt Information:

Drift/driftforstyrrelse: 
Jens Andreasen - Mobil: 40 47 55 73
 
Administration:
Svend Gideon - Tlf. 46 19 12 11
Træffes kun Mandag - Torsdag kl. 8:30 - 16:00
og Fredag kl. 8:30-12:00.

Vand

Orienter dig altid om vandkvaliteten under fanebladet Drift - Vandanalyser
 
 
Husk altid at kontrollere dit vandforbrug: 

Hvad siger loven

Vigtigt!
 
 
Læs mere på DANVA    
 
Snoldelev Vandværk c/o Jens Andreasen | CVR: 50705315 | Mosevænget 7, Snoldelev, 4621 Gadstrup